Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı (İ.H) İbni Sina Hastanesi 06100 Sıhhiye/ANKARA
Tel             : 0 312 508 21 77
Faks          : 0 312  508 30 97
E-Posta   : immuno@medicine.ankara.edu.tr