İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı  Mayıs Ayı 2014 Sürekli Tıp Eğitimi Toplantıları

Tarih Saat Sunu Başlığı Sunan Öğretim Üyesi Yerleşke Toplantı salonu/sınıf
01.05.2014 Perşembe   

TATİL

     
02.05.2014Cuma
 
8.30-10.20 
 
 
 
13.30-15.20
Allerjik hastalıklarda yapılan uygulamalar, in vivo ve in vitro allerji testleriAnafilaksi
Spesifik immünoterapi
Allerjik hastalıklarda tedavi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
05.05.2014Pazartesi
 
8.30-9.20 
9.30-10.20
 
 13.30-14.20
14.30-15.20
 • İmmünolojiye genel bakış ve immün yetmezlikler
 • İmmün tolerans ve otoimmünite

 
Sistemik lupus eritematozus patogenezi
Romatoid artrit patogenezi

Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
06.05.2014Salı
 
8.30-9.209.30-10.20
13.30-14.20
Aşırı duyarlılık reaksiyonlarıOtoantikorlar ve klinik önemi
Sistemik skleroz tanı ve tedavisi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
07.05.2014Çarşamba
 
8.30-10.20 
 
13.30-15.30
Tanıda kullanılan immünolojik ve genetik incelemeler  (2 saat) 
Vaskülitlere  genel bakış(2 saat)
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
08.05.2014Perşembe
 
8.30-9.209.30-10.20
 
 
 
13.30-15.30
 
Behçet hastalığı  klinik ve patogeneziAllerjinin immünopatogenezi ve alerjik inflamasyon
Allerjik hastalıklarda anamnez ve muayene
Allerjik rinit, lateks alerjisi, venom  allerjileri
İlaç ve besin allerjileri
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
09.05.2014Cuma
 
8.30-10.20 
 
 
13.30-15.20
Allerjik hastalıklarda yapılan uygulamalar, in vivo ve in vitro allerji testleriAnafilaksi
Spesifik immünoterapi
Allerjik hastalıklarda tedavi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
12.05.2014Pazartesi
 
8.30-9.20 
9.30-10.20
 
 13.30-14.20
14.30-15.20
 • İmmünolojiye genel bakış ve immün yetmezlikler
 • İmmün tolerans ve otoimmünite

 
Sistemik lupus eritematozus patogenezi
Romatoid artrit patogenezi

Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
13.05.2014Salı
 
8.30-9.209.30-10.20
 
13.30-14.20
Aşırı duyarlılık reaksiyonlarıOtoantikorlar ve klinik önemi
 
Sistemik skleroz tanı ve tedavisi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
14.05.2014Çarşamba
 
8.30-10.20 
13.30-15.30
Tanıda kullanılan immünolojik ve genetik incelemeler  (2 saat) 
Vaskülitlere  genel bakış(2 saat)
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
 
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
15.05.2014Perşembe
 
8.30-9.209.30-10.20
 
 
 
13.30-15.30
 
Behçet hastalığı  klinik ve patogeneziAllerjinin immünopatogenezi ve alerjik inflamasyon
Allerjik hastalıklarda anamnez ve muayene
Allerjik rinit, lateks alerjisi, venom  allerjileri
İlaç ve besin allerjileri
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
16.05.2014Cuma
 
8.30-10.20 
 
 
 
13.30-15.30
Allerjik hastalıklarda yapılan uygulamalar, in vivo ve in vitro allerji testleriAnafilaksi
Spesifik immünoterapi
Allerjik hastalıklarda tedavi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
19.05.2014Pazartesi
 
  
 
 
 

 

TATİL

  
 
 
 
   
20.05.2014Salı
 
8.30-9.209.30-10.20
 
 13.30-14.20
14.30-15.20
Aşırı duyarlılık reaksiyonlarıOtoantikorlar ve klinik önemi
 
Sistemik skleroz tanı ve tedavisi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
21.05.2014Çarşamba 8.30-10.20 
 
13.30-15.30
Tanıda kullanılan immünolojik ve genetik incelemeler  (2 saat) 
Vaskülitlere  genel bakış(2 saat)
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
 
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
22.05.2014Perşembe 8.30-9.209.30-10.20
 
13.30-14.20
Behçet hastalığı  klinik ve patogeneziAllerjinin immünopatogenezi ve alerjik inflamasyon
Allerjik hastalıklarda anamnez ve muayene
Allerjik rinit, lateks alerjisi, venom  allerjileri
İlaç ve besin allerjileri
 
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
23.05.2014Cuma
 
8.30-10.20 
 
13.30-15.30
Allerjik hastalıklarda yapılan uygulamalar, in vivo ve in vitro allerji testleriAnafilaksi
Spesifik immünoterapi
Allerjik hastalıklarda tedavi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok

 

26.05.2014Pazartesi
 
8.30-9.20 
9.30-10.20
 
 13.30-14.20
14.30-15.20
 • İmmünolojiye genel bakış ve immün yetmezlikler
 • İmmün tolerans ve otoimmünite

 
Sistemik lupus eritematozus patogenezi
Romatoid artrit patogenezi

Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
27.05.2014Salı
 
8.30-9.209.30-10.20
 
13.30-14.20
Aşırı duyarlılık reaksiyonlarıOtoantikorlar ve klinik önemi
 
Sistemik skleroz tanı ve tedavisi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
 
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
28.05.2014Çarşamba
 
8.30-10.20 
13.30-15.30
Tanıda kullanılan immünolojik ve genetik incelemeler  (2 saat)Vaskülitlere  genel bakış(2 saat) Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
29.05.2014Perşembe
 
8.30-9.209.30-10.20
 
 
 
13.30-15.30
 
Behçet hastalığı  klinik ve patogeneziAllerjinin immünopatogenezi ve alerjik inflamasyon
Allerjik hastalıklarda anamnez ve muayene
Allerjik rinit, lateks alerjisi, venom  allerjileri
İlaç ve besin allerjileri
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
30.05.2014Cuma
 
8.30-10.20 
 
13.30-15.30
Allerjik hastalıklarda yapılan uygulamalar, in vivo ve in vitro allerji testleriAnafilaksi
Spesifik immünoterapi
Allerjik hastalıklarda tedavi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ 
 
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok

 

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı  Nisan Ayı 2014  Sürekli Tıp Eğitimi Toplantıları 

Tarih Saat Sunu Başlığı Sunan Öğretim Üyesi Yerleşke Toplantı salonu/sınıf
01.04.2014Salı  8.30-9.20 9.30-10.20
 
 13.30-14.20
14.30-15.20
 • İmmünolojiye genel bakış ve immün yetmezlikler
 • İmmün tolerans ve otoimmünite

 
Sistemik lupus eritematozus patogenezi
Romatoid artrit patogenezi

Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
02.04.2014Çarşamba  8.30-9.209.30-10.20 
13.30-14.20
Aşırı duyarlılık reaksiyonlarıOtoantikorlar ve klinik önemi 
Sistemik skleroz tanı ve tedavisi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
03.04.2014Perşembe  8.30-10.20 13.30-15.30 Tanıda kullanılan immünolojik ve genetik incelemeler  (2 saat)Vaskülitlere  genel bakış(2 saat) Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ Prof.Dr.Göksal KESKİN İbni Sina Hast. 10.kat A blok
04.04.2014Cuma  8.30-9.209.30-10.20 
 
 
13.30-15.30
 
Behçet hastalığı  klinik ve patogeneziAllerjinin immünopatogenezi ve alerjik inflamasyonAllerjik hastalıklarda anamnez ve muayene
Allerjik rinit, lateks alerjisi, venom  allerjileri
İlaç ve besin allerjileri
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
07.04.2014Pazartesi  8.30-10.20  
 
 
13.30-15.20
Allerjik hastalıklarda yapılan uygulamalar, in vivo ve in vitro allerji testleriAnafilaksiSpesifik immünoterapi
Allerjik hastalıklarda tedavi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
Tarih Saat Sunu Başlığı Sunan Öğretim Üyesi Yerleşke Toplantı salonu/sınıf
08.04.2014Salı  8.30-9.20 9.30-10.20
 
 13.30-14.20
14.30-15.20
 • İmmünolojiye genel bakış ve immün yetmezlikler
 • İmmün tolerans ve otoimmünite

 
Sistemik lupus eritematozus patogenezi
Romatoid artrit patogenezi

Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
09.04.2014Çarşamba  8.30-9.209.30-10.20 
13.30-14.20
Aşırı duyarlılık reaksiyonlarıOtoantikorlar ve klinik önemiSistemik skleroz tanı ve tedavisi Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
10.04.2014Perşembe  8.30-10.20  
13.30-15.30
Tanıda kullanılan immünolojik ve genetik incelemeler  (2 saat) Vaskülitlere  genel bakış(2 saat) Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
11.04.2014Cuma  8.30-9.209.30-10.20 
 
 
13.30-15.30
 
Behçet hastalığı  klinik ve patogeneziAllerjinin immünopatogenezi ve alerjik inflamasyonAllerjik hastalıklarda anamnez ve muayene
Allerjik rinit, lateks alerjisi, venom  allerjileri
İlaç ve besin allerjileri
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
14.04.2014Pazartesi  8.30-10.20  
 
 
13.30-15.20
Allerjik hastalıklarda yapılan uygulamalar, in vivo ve in vitro allerji testleriAnafilaksiSpesifik immünoterapi
Allerjik hastalıklarda tedavi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
Tarih Saat Sunu Başlığı Sunan Öğretim Üyesi Yerleşke Toplantı salonu/sınıf
15.04.2014Salı  8.30-9.20 9.30-10.20
 
 13.30-14.20
14.30-15.20
 • İmmünolojiye genel bakış ve immün yetmezlikler
 • İmmün tolerans ve otoimmünite

 
Sistemik lupus eritematozus patogenezi
Romatoid artrit patogenezi

Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
16.04.2014Çarşamba  8.30-9.209.30-10.20 
13.30-14.20
Aşırı duyarlılık reaksiyonlarıOtoantikorlar ve klinik önemiSistemik skleroz tanı ve tedavisi Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
17.04.2014Perşembe  8.30-10.20  
13.30-15.30
Tanıda kullanılan immünolojik ve genetik incelemeler  (2 saat) Vaskülitlere  genel bakış(2 saat) Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
18.04.2014Cuma  8.30-9.209.30-10.20 
 
 
13.30-15.30
 
Behçet hastalığı  klinik ve patogeneziAllerjinin immünopatogenezi ve alerjik inflamasyonAllerjik hastalıklarda anamnez ve muayene
Allerjik rinit, lateks alerjisi, venom  allerjileri
İlaç ve besin allerjileri
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
21.04.2014Pazartesi  8.30-10.20  
 
 
13.30-15.20
Allerjik hastalıklarda yapılan uygulamalar, in vivo ve in vitro allerji testleriAnafilaksiSpesifik immünoterapi
Allerjik hastalıklarda tedavi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
Tarih Saat Sunu Başlığı Sunan Öğretim Üyesi Yerleşke Toplantı salonu/sınıf
22.04.2014Salı  8.30-9.20 9.30-10.20
 
 13.30-14.20
14.30-15.20
 • İmmünolojiye genel bakış ve immün yetmezlikler
 • İmmün tolerans ve otoimmünite

 
Sistemik lupus eritematozus patogenezi
Romatoid artrit patogenezi

Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
23.04.2014Çarşamba   TATİL      
24.04.2014Perşembe 8.30-9.209.30-10.20 
13.30-14.20
Aşırı duyarlılık reaksiyonlarıOtoantikorlar ve klinik önemiSistemik skleroz tanı ve tedavisi Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
25.04.2014Cuma  8.30-10.20  
13.30-15.30
Tanıda kullanılan immünolojik ve genetik incelemeler  (2 saat) Vaskülitlere  genel bakış(2 saat) Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
28.04.2014Pazartesi  8.30-9.209.30-10.20 
 
 
13.30-15.30
 
Behçet hastalığı  klinik ve patogeneziAllerjinin immünopatogenezi ve alerjik inflamasyonAllerjik hastalıklarda anamnez ve muayene
Allerjik rinit, lateks alerjisi, venom  allerjileri
İlaç ve besin allerjileri
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
29.04.2014Salı  8.30-10.20  
 
 
13.30-15.20
Allerjik hastalıklarda yapılan uygulamalar, in vivo ve in vitro allerji testleriAnafilaksiSpesifik immünoterapi
Allerjik hastalıklarda tedavi
Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
 
 
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok
30.04.2014Çarşamba  8.30-9.20 9.30-10.20
 13.30-14.20
14.30-15.20
 • İmmünolojiye genel bakış ve immün yetmezlikler
 • İmmün tolerans ve otoimmünite

Sistemik lupus eritematozus patogenezi
Romatoid artrit patogenezi

Prof.Dr.Ümit ÖLMEZ  
Prof.Dr.Göksal KESKİN
İbni Sina Hast. 10.kat A blok